Naknadni ispitni rok

ODOBRAVA SE NAKNADNI ISPITNI ROK U OKVIRU REDOVNOG OKTOBARSKOG ISPITNOG ROKA ZA ŠK. 2010/2011. GODINU.

U OVOM ISPITNOM ROKU JEDAN ISPIT MOGU POLAGATI SVI STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU (PLAN 2006 I PLAN 2008).

TROŠKOVI PRIJAVE ISPITA IZNOSE 1.200, 00 DINARA.

PRIJAVE ISPITA PRIMAJU SE OD 17. DO 19. OKTOBRA 2011. GOD. ISKLJUČIVO NA ŠALTERIMA STUDENTSKE SLUŽBE.

ISPITI ĆE SE ODRŽATI OD 21. DO 23. OKTOBRA 2011. GOD.