Mnoštvo web servisa koje PMF pruža studentima i zaposlenima

Pored Ekonomskog fakulteta u Subotici, PMF je jedini fakultet Univerziteta u Novom Sadu koji ima povezanu bazu korisnika sa ARMUNS-om i koji omogućava svojim studentima i zaposlenima korišćenje EDUROAM servisa.

 

PMF je jedini fakultet UNS-a koji ima jedinstvenu bazu korisnika za sve servise koje pruža. Takođe je jedinstveno naše sopstveno softversko rešenje za studentsku službu i njegova integracija sa ostalim servisima.

 

Naši studenti jedini u Vojvodini imaju mogućnost korišćenja elektronske pošte, EDUROAM wirelessa, VPN-a, Moodle platforme za učenje na daljinu i ostalih servisa koje pružamo preko svog jedinstvenog digitalnog identiteta koji im se kreira prilikom upisa.

 

Podsećamo na mnoštvo Web servisa koje PMF pruža studentima i zaposlenima:

https://www.pmf.uns.ac.rs/webservisi