MCHEM TEMPUS PROJEKAT

ec-TEMPUS_en.jpg

Na Prirodno-matematičkom fakultetu se, u okviru međunarodne saradnje, realizuje  TEMPUS projekat "Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes" ("Modernizacija poslediplomskih studija hemije i hemiji srodnih programa").

Projekat je počeo 15. oktobra prošle godine i traje do 14.oktobra 2013. godine. Koordinator projekta za PMF Novi Sad je prof. dr Ivana Ivančev-Tumbas sa Deapratmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

 

MCHEM Logo