Kompanija Morgan Stanley u poseti PMF-u

Četvrtak, 27. februar, 14h, Klub nastavnika na DMI/DF - ekipa iz kompanije Morgan Stanley iz BudimpeŠte će održati nekoliko predavanja za naše studente sa ciljem da ih zainteresuju da apliciraju za prakse i poslove kod njih.