Javni poziv za dodelu nagrade dr Zoran Đinđić za najboljeg mladog naučnika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

 O B J A V LJ U J E

 

J A V N I  K O N K U R S

ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA GODIŠNJU NAGRADU

 "DR ZORAN ĐINĐIĆ ZA MLADOG NAUČNIKA I ISTRAŽIVAČA" ZA 2013. GODINU

 

Godišnja nagrada "Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača" se dodeljuje najboljem mladom naučniku i istraživaču sa teritorije AP Vojvodine.

Dobitniku Nagrade dodeljuje se diploma i novčana nagrada u iznosu od  1.000.000,00 dinara.