INFO DAN “HORIZONT 2020” 24.03.2015. na Univerzitetu u Novom Sadu

NFO DAN “HORIZONT 2020”

24.03.2015.u 10:00h

Rektorat Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1

Obaveštavamo vas da će se 24. marta 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova, u amfiteatru Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, održati info dan na temu novog  Okvirnog programa za istraživanje i inovacije “HORIZONT 2020” sa posebnim osvrtom na oblast Marie Sklodowska Curie akcije i EURAXESS program mobilnosti istraživača.

Info dan zajednički organizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Evropskom komisijom - Generalnim direktoratom za istraživanje i inovacije.

Pozivamo predstavnike naučnoistraživačke javnosti i malih i srednjih preduzeća da prisustvuju ovom informativnom skupu i upoznaju se sa aktuelnostima bez obzira da li već imaju iskustvo u Okvirnim programima Evropske unije ili tek nameravaju da učestvuju u njima.

Agenda