Dodeljene nagrade Fondacije Nikola Tesla

Povodom desetog jula - rođendana Nikole Tesle i Dana nauke Republike Srbije, Fondacija „Nikola Tesla“ obaveštava javnost da je Upravni odbor Fondacije, na predlog Odbora za dodelu „Teslinih nagrada“ kojim je predsedavao prof. dr Miloš Nedeljković, dodelio:

 

1. dve ravnopravne TESLINE NAGRADE za vrhunska inženjerska tehničko-tehnološka ostvarenja u 2011. godini sledećim istraživačkim timovima:

1.1  istraživačko-razvojnom timu koji su činili mr Bojan Papić, Nebojša Panjevac i Milutin Savičević za primenjeno tehničko-tehnološko ostvarenje „Distribuirani sistem nadzora i upravljanja procesima DCS-View Power“ i

2.2 istraživačko-razvojnom timu koji su činili dr Srđan Bošnjak i dr Zoran Petković za primenjeno tehničko-tehnološko ostvarenje „Projekat revitalizacije rotornog bagera SchRs 350“

 

2. TESLINE NAGRADE  za ostvarivanje ciljeva Fondacije u organizacijama:

2.1  dr Ratku Uzunoviću, za višegodišnje doprinose radu Fondacije i Udruženja Nikola Tesla i za uspešno promovisanje njihovih misija i

2.2 Elektronskom fakultetu u Nišu i dr Vladanu Vučkoviću, za ostvarenje Kompjuterska simulacija i 3D modelovanje originalnih patenata Nikole Tesle

 

3. dve ravnopravne TESLINE NAGRADE  za stvaralaštvo mladih sledećim mladim stvaraocima:

3.1  Kosti Jovanoviću, saradniku i poslediplomcu Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i

3.2 Milici Đorđević, diplomiranoj kompozitorki Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu i poslediplomki HfM Hanns Eisler u Berlinu

 

q  Nagrađenima će na posebnoj svečanosti biti uručene Tesline diplome i plakete, kao simboli ovih najprestižnijih nagrada za stvaralaštvo u Republici Srbiji i odgovarajući novčani iznosi u skladu sa Pravilnikom

q  Tesline Nagrade za naučna ostvarenja u prirodnim i tehničkim naukama i za pronalazaštvo - novatorstvo – racionalizatorstvo nisu dodeljene jer nije bilo nominacija koje su zadovoljavale kriterijume za dodelu Tesline nagrade

q  Upravni odbor Fondacije ohrabruje sve nominovane za Teslinu nagradu, koji ovaj put nisu zadovoljili visoke kreterijume Pravilnika Fondacije, da nastave da razvijaju svoje kreacije, jer će na taj način, možda, postati naši naredni laureati

                                                                                              

PODSTICANJEM STVARALACA –  PODRŽAVAMO RAZVOJ SRBIJE