Video konferencija sa CERN-om na PMF-u

Video konferencija sa CERN-om na PMF-u

povodom potpisivanja Ugovora o preliminarnom članstvu Srbije

 

Krajem prošle godine (16.decembra) obradovala nas je vest iz Ženeve. Naime, Savet CERN-a je doneo odluku o preliminarnom članstvu Srbije u ovom najznačajnijem evropskom centru za nuklearna istraživanja. Potpisivanje ugovora između CERN-a i Srbije je 10.januara 2012.godine, a Srbija će postati pridružena članica najveće naučno-istraživačke organizacije na svetu.

 

Ugovor će potpisati predsednik Srbije, Boris Tadić, a u delegaciji naše zemlje su i prof.dr Miroslav Vesković, rektor novosadskog Univerziteta i Jovana Nikolov, istraživač sa Departmana za fiziku PMF-a.


Da podsetimo, Jugoslavija je davne 1954.godine bila u grupi od 12 zemalja koje su osnovale CERN, ali je iz političkih razloga iz ove organizacije istupila 1961.godine.

 

Dobijanje statusa pridruženog člana je važan korak ka ravnopravnom članstvu koji bi se trebao realizovati u narednoh pet godina. Naučnu zajednicu CERN-a kao ravnopravne članice, danas čini 21 evropska zemlja. SAD, Rusija, Japan, Indija, Izrael, Turska, Evropska komisija I UNESCO su posmatrači. Srbija sa CERN-om već nekoliko godina ima potpisan samo ugovor o naučno-tehnološkoj saradnji.

 

Osnovne delatnosti CERN-a su: fundamentalna istraživanja (fizika elementarnih čestica i nuklearna fizika), razvoj i usavršavanje novih tehnologija, međunarodna saradnja i obrazovanje (obuke naučnika i profesora fizike).

 

Ovaj značajan događaj je povod da se organizuje još jedna video konferencija sa CERN-om, te vas pozivamo, da sutra u 13.00h u računarskoj učionici na  Departmanu za biologiju i ekologiju (Trg Dositeja Obradovića 2 ), iz prve ruke čujete izveštaj iz Švajcarske.