Centar za jezike Filozofskog fakulteta

Centar za jezike predstavlja organizacionu jedinicu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Iako je prvobitno osnovan sa ciljem da se organizacija nastave stranih jezika za 1500 studenata prve i druge godine osnovnih studija unapredi, u okviru Centra se realizuju sledeće aktivnosti:

 

  • organizuju se kursevi stranih jezika, jezika nacionalnih manjina i jezičkih veština za akademske potrebe i potrebe građanstva;
  • organizuju se savetovanja, seminari, tematske i jezičke radionice;
  • pružaju se usluge prevođenja i lekture, kako tekstova na stranim jezicima tako i tekstova na srpskom jeziku;
  • sprovode se provere znanja stranih jezika, za akademske potrebe i za građanstvo;
  • popularizuje se učenje jezika i multikulturalnost, te afirmiše jezička kultura i pismenost;
  • uspostavljaju se i neguju veze sa drugim srodnim, domaćim i međunarodnim, organizacijama i institucijama.

Ukoliko želite da se prijavite na neki od kurseva koje za građanstvo organizuje Centar, pošaljite nam svoju prijavu na adresu cj.prijava@ff.uns.ac.rs.

Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.

Za više informacija o aktivnostima i uslugama Centra obratite se na languages@ff.uns.ac.rs