Aktiviranje Unije PMF

Na inicijativu dekana Prirodno-matematičkog fakulteta novosadskog Univerziteta, prof. dr Nede Mimice Dukić, juče je u Novom Sadu održan sastanak Unije PMF-a. Iako Unija formalno postoji već niz godina, zapravo se ništa značajno nije uradilo posredstvom ovakvog udruženja. Upravo je to bio razlog da se sazove sastanak na kom su prisutni bili skoro svi dekani prirodnih i matematičkoh fakulteta u Srbiji:  PMF Kragujevac – prof.dr Dragoslav Nikezić, PMF Niš – prof. Dragan Đorđević, PMF Kosovska Mitrovica – prof. Katica Kosanović, Fizički fakultet Beograd – prof. Ljubiša Zeković, Biološki fakultet Beograd – prof. Jelena Knežević Vukčević, Hemijski fakultet Beograd – prof. Branimir Jovančićević i Fakultet za fizičku hemiju- prof. Šćepan Miljanić.  

            Nakon uvodne reči dekana PMF i rektora Univerziteta u Novom Sadu, svi prisutni su se saglasili o značaju postojanja Zajednice prirodno-matematičkih fakulteta, koja bi zastupala zajedničke interese i koordinisala aktivnosti u vezi sa nastavno-naučnim delovanjem zajednice u domaćim i međunarodnim okvirima.
Potpisana je Izjava o saradnji koja će se formalizovati na sledećem sastanku u formi Sporazuma. Nacrt sporazuma koji je bio pripremljen za ovaj sastanak, biće dopunjen i modifikovan u skladu sa primedbama prisutnih dekana. Tačan naziv i način organizacije i koordinacije takođe će biti utvrdjeni Sporazumom.

U nastavku sastanka je diskutovano o temama koje su bile predvidjene dnevnim redom, a to su: položaj i perspektive svršenih studenata svih nivoa studija prirodno-matematičkih fakulteta u Srbiji, sa posebnim osvrtom na ograničenje zapošljavanja i neravnopravan status u zdravstvenim institucijama, izmene planova i programa nastave iz prirodnih nauka u srednjim stručnim školama, novi ciklus akreditacija i položaj prirodno-matematičkih fakulteta i nova strategija visokog obrazovanja.