Jubilej društva mladih istraživača "Branislav Bukurov"

Proslava 20 godina društva "Branislav Bukurov" je 12. decembra u 10 časova u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode, Radnička 20a u Novom Sadu.

Nakon uvodne reči, govoriće se o istorijatu društva, biće prezentovana dostignuća u ovoj godini, a potom će se predstaviti i novi članovi predsedništva i dodeliti zahvalnice.

Dobrodošli.