Studentski parlament

Studentski Parlament Prirodno-matematičkog  fakulteta u Novom Sadu je zvanično telo koje se bavi studentskim pitanjima,  prenosi stavove studenata Dekanatu i delegira studente u Savet fakulteta, Nastavno-naučno veće i u Univerzitetski parlament.

 

Njegov sastav određuje se neposrednim izborima, koje raspisuje dekan fakulteta i koje se održavaju  svake školske godine. Studenti glasaju za svoje predstavnike. Svaki student fakulteta ima pravo da glasa, kao i da se kandiduje za člana Studentskog Parlamenta.

 

Parlament je sastavljen od studenata svih godina studija, ima 20 članova, i to:

 

  • četvoro sa Departmana za matematiku i informatiku,
  • troje sa Departmana za fiziku,
  • petoro sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo,
  • četvoro sa Depar tmana za biologiju i ekologiju,
  • četvoro sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

 

Važno je napomenuti da je Studenski Parlament, kao glavni vid studentskog organizovanja, predviđen Zakonom o visokom obrazovanju.

 

Plan aktivnosti za 2012./2013.godinu:

  • Promocija međunarodne razmene studenata Erasmus Mundus, Forecast, DAAD, Campus Europae, Ceepus...
  • Akcija povodom Svetskog dana borbe protiv side, deljenje promotivnog materijala, edukovanje kolega
  • Promocija tehnika i seminar "Tehnike brzog učenja"
  • Akcija "Napiši CV"
  • Akcija na fakultetu "Zdrav život-STOP pušenju-Uspeli smo"

 

Studentski parlament  je na raspolaganju svim studentima u slučaju da imaju neke nedoumice, zahteve, predloge jer želimo da zajedničkim snagama unapredimo studentski život i učinimo ga što lakšim i boljim na PMF-u.

 

Predsednik Studentskog Parlamenta: Ana Todorović, studentkinja III godine biologije.