Studentski centar

Ustanova studentskog standarda
Studentski centar u Novom Sadu
Dr Sime Miloševića 4
21000 Novi Sad
021 458 926, faks
www.scns.rs
studentski.centar@scns.rs