Studentski domovi

Smeštaj

 

Smeštaj studentima Univerziteta Centar obezbeđuje u studentskim domovima u Novom Sadu i Zrenjaninu i to u sledećim objektima:

 

.

Naziv

Adresa

Mesto

Kapacitet

Kateg.

1.

"Slobodan Bajić"

Dr Sime Miloševića 10

Novi Sad

758

II

2.

"Veljko Vlahović"

Dr Sime Miloševića 8

Novi Sad

340

II

3.

"Feješ Klara"

Alekse Šantića 4

Novi Sad

120

I

4.

"23. oktobar"

Danila Kiša 27

Novi Sad

139

I

5.

"Živojin Ćulum"

Bulevar Despota Stefana 5a

Novi Sad

372

I

6.

"Novi B"

Bulevar Despota Stefana 7

Novi Sad

372

I

7.

"Novi C"

Bulevar Despota Stefana 7a

Novi Sad

350

I

8.

"Sajmište"

Slobodana Bajića 17

Novi Sad

262

I

9.

"Mihajlo Predić"

Jovana Popovića 2/c

Zrenjanin

208

II

10.

"Dr Zoran Đinđić"

Podgorička bb

Sombor

143

I

 

Pored smeštaja za studente Centar obezbeđuje i smeštaj mlađim naučnim radnicima Univerziteta u Novom Sadu i to na sledecim lokcijama:

 

1. Dom za nastavno-naučni podmladak "Apart hotel", 80 apartmana, Bulevar Cara Lazara 5, Novi Sad

2. Dom osoblja Univerziteta, 80 soba, ul. Danila Kiša 28/a, Novi Sad

3. Dom za smeštaj stranih gostiju Univerziteta "Apart vila", 6 apartmana, Bulevar Despota Stefana 5, Novi Sad

 
   

Ishrana

 

Oko 6.500 studenata u Novom Sadu hrani se u Studentskom restoranu. Ishranu studenata u Novom Sadu, Centar obavlja u tri restorana i šest kantina. Objekti kantina smešteni su u domovima: "Sajmište", "Novi B", "Živojin Ćulum", "Slobodan Bajić", na Medicinskom, Poljoprivrednom fakultetu i Akademiji umetnosti.

Objekti studentskih restorana izgrađeni su na lokalitetu u Novom Sadu i to:

1. Restoran br. 1, ul. Mihajla Pupina 20
2. Restoran br. 3, ul. dr Sime Miloševića 4
3. Restoran br. 4, ul. Valtera Perića 5 

Sredstva za rad Centar obezbeđuje iz budžetskih sredstava Republike i delimično iz naknade koju plaćaju studenti - korisnici navedenih usluga.