Zavod za zaštitu zdravlja studenata

Adresa: Dr Sime Miloševića 6 21000 Novi Sad

 

Telefoni: Centrala: (021) 454-847 i 454-888 Direktor: (021) 450-016 Sekretar: (021) 450-018 Faks: (021) 454-847

 

U Zavodu radi 6 specijalističkih ambulanti i to: dve ginekološke, očna, za kožne bolesti, za bolesti uha, grla i nosa, neuropsihijatrijska sa savetovalištem za studente gde je uključen i logoped i ambulanta za sportsku medicinu. Pored toga radi 5 stomatoloških ambulanti, 5 ambulanti opšte medicine, laboratorija i patronažna služba.

 

Zdravstvene usluge pruža 8 lekara specijalista, 5 lekara opšte medicine, 5 stomatologa i 23 radnika sa srednjom i višom školskom spremom.

 

Lokacija Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata se može oceniti kao idealna pošto se nalazi u okviru Univerzitetskog kampusa gde gravitira najveći broj studenata sa fakulteta i viših škola. Težište rada Zavoda je stavljeno na preventivni zdravstveni rad, što omogućuje da se na vreme otkriju određene bolesti i deformiteti kod studenata, koji bi mogli predstavljati smetnju u studiranju i normalnom životu mladih ljudi.