Najčešća pitanja studenata i odgovori

U ovom segmentu stranice Studentskog parlamenta možete naći pitanja koja najčešće interesuju naše studente kao i njihove odgovore, ukoliko ovde nema odgovora na vaše pitanje ili vam se čini da nešto nije dovoljno pojašnjeno, slobodno se obratite na našu mail adresu studentski.parlament@pmf.uns.ac.rs i potrudićemo se da vam odgovorimo u što kraćem roku. Šta ako sam preneo neki predmet?

Ukoliko ste preneli određen predmet, vi možete da izadjete na njega već u prvom (januarsko-februarskom roku), stim da prijavu prenesenih ispita plaćate 2000,00 dinara po ispitu (utvrđeno najnovijim cenovnikom koji možete naći na stranici Studentskog Parlamenta)


Šta je potrebno da uradim da bih se upisao/la u narednu školsku godinu na budžet?

Potrebno je da odete u skriptarnicu PMF-a koja se nalazi u plavoj zgradi i da tražite papire za upis na budžet i nakon što popunite te papire, njih zajedno sa indeksom predate na vaš šalter na studentskoj službi i uplatite iznos od 6500 dinara (određeno najnovijim cenovnikom koji možete naći na stranici Studentskog Parlamenta). Od januara 2016. postoji raspored kada koja godina overava semestar, a kada se upisuje pa bi bilo dobro da obratite pažnju na te datume i da ih poštujete.

 

 

Koliko bodova je potrebno za upis na budžet u narednu godinu i šta znači kumulativni bužet?

Ministarstvo svake godine odredjuje koliki broj bodova je neophodan za upis naredne godine na budžet, u 2016/17 je neophodno 48 ESPB bodova. Kumulativni budžet, o kom takodje Fakultet razmatra svake godine, važi za one studente koji upisuju treću ili četvrtu godinu, to znači da vama za treću godinu treba ukupno 96ESPB bodova (48+48) i nije bitno na koji način ćete ih skupiti, ukoliko npr. ste položili sve ispite iz prve godine vi imate 60 ESPB bodova, što znači da vam je iz druge godine neophodno minimum 36 ESPB bodova (96-60=36) za upis naredne godine na budžet. Za upis četvrte godine vama je potrebno 144 (48+48+48), što znači ako ste iz prve dve godine dali sve ispite vi imate 120 ESPB bodova pa vam je iz treće potrebno 24 boda za upis četvrte godine na bužet.

 

Šta je neophodno za upis naredne godine na samofinansiranje?

Odete u skriptarnicu u plavoj zgradi i tražite papire za upis na samofinansiranje, dobićete papite i tri ugovora, kada to sve popunite odnesete sve papire na šalter za vaš departman zajedno sa indeksom. Školarinu ćete izračunati tako što ćete ukupan broj ESPB bodova koje slušate u tom semestru sabrati i pomnožiti sa cenom 1 ESPB boda (biologija i ekologija 1350 dinara ,svi smerovi na fizici,geografiji i matematici 750 dinara, optometrija 3480 dinara, turizam i hotelijerstvo 1630 dinara, informatika 1130 dinara i hemija 1630 dinara )


Koliko bodova je uslov za upis u narednu godinu?

Minimalan broj koji morate da ostvarite da biste upisali narednu godinu je 37 ESPB bodova. 


Šta ako sam u tekućoj godini ostvario manje od 37 ESPB bodova?

Vi možete da upišete godinu ali ćete se voditi kao obnova godine iz koje niste osvojili 37 bodova i tada plaćate upis ukupno 16500 dinara (6500 upis i 10 000 dinara obnovu godine). U tom slučaju možete da pauzirate godinu dana sa predavanjima i vežbama i u redovnim rokovima da izlazite na ispite,a možete i da nastavite sa predavanjima i vežbama ali možete da slušate samo obavezne predmete tom prilikom plaćate i 16500 dinara upis i školarinu za tu godinu koja predstavlja ukupan broj svih espb bodova predmeta koje ćete slušati puta cena 1 espb boda koji važi za vaš departman(biologija i ekologija 1350 dinara ,svi smerovi na fizici,geografiji i matematici 750 dinara, optometrija 3480 dinara, turizam i hotelijerstvo 1630 dinara, informatika 1130 dinara i hemija 1630 dinara ). Ako u toj godini osvojite vise od 48 ESPB bodova možete narednu godinu da upišete na budžet. Ono što je napomena za studente koji su obnovili jednu godinu, ne mogu da budu na kumulativnom budžetu, znači svake godine moraju da imaju 48 ESPB bodova (ili ukoliko je određeno da je neophodno više bodova za redovan budžet)  i ne mogu da računaju na kumulativni budžet.

 

Šta ako želim da slušam više izbornih predmeta iz jednog bloka?

Možete da prijavite da slušate onoliko izbornih predmeta koliko vi želite, ali ukoliko oni prelaze zbir od 60 espb bodova po godini onda svaki bod doplaćujete po ceni od 1 espb boda po ceni koja važi za vaš departman (biologija i ekologija 1350 dinara ,svi smerovi na fizici,geografiji i matematici 750 dinara, optometrija 3480 dinara, turizam i hotelijerstvo 1630 dinara, informatika 1130 dinara i hemija 1630 dinara ).


Da li mogu da overim semestar ukoliko nemam potpise svih profesora?

Možete da overite semestar ali ćete doplatiti onaj iznos koji je predviđen za broj potpisa koji vam fali i predaćete molbu u kojoj ćete zamoliti da vam overe semestar iako vam fali jedan ili dva potpisa

 

Kako se overava semestar?

Tako što ćete otići do skriptarnice i tražiti papire za overu semestra i nakon što ih popunite predati na studentskoj službi.Od januara 2016. postoji raspored kada koja godina overava semestar, a kada se upisuje pa bi bilo dobro da obratite pažnju na te datume i da ih poštujete.


Šta znači kad imam produžen status studenta?

Ta godina je data studentima, posle njihove redovne četvrte godine, da završe svoje studije i polože sve ispite. U toj godini student ne overava semestre nego samo plaća upis 6500 i prijavu ispita za svaki predmet koji je preneo 2.000 dinara. Nakon te godine ukoliko student ne položi sve ispite, on se vodi kao obnova četvrte godine i tada plaća i upis i overe semestara, iako ne sluša nikakve predmete.

 

Šta ako zakasnim sa overom semestra ili sa upisom?

Odete do skriptarnice i tražite papire ili za overu ili za upis, sve zavisi od toga šta vam je potrebno i popunjene te papire zajedno sa molbom u kojoj ćete napisati da tim putem molite za naknadnu overu ili upis, s tim da po novom cenovniku naknadni upis godine košta 12000 a naknadna overa semestra 4000 dinara.