Studentski parlament

Studentski Parlament Prirodno-matematičkog  fakulteta u Novom Sadu je zvanično telo koje se bavi studentskim pitanjima,  prenosi stavove studenata Dekanatu i delegira studente u Savet fakulteta, Nastavno-naučno veće i u Univerzitetski parlament.

Zvanična stranica  Studentskog parlamenta na Facebook-u 

https://www.facebook.com/pmfstudentskiparlament/?ref=aymt_homepage_panel


Student prodekan

Stefan Savanović

e-mail:student.prodekan@pmf.uns.ac.rs

telefon: 065/35-01-226

 

Predsednik Studentskog parlamenta

Ana Todorović

e-mail: studentski.parlament@pmf.uns.ac.rs

telefon: 065/ 206-26-17

_________________________________________________________________________________

 

OSNOVNE STUDIJE

OVERA ZIMSKOG SEMESTRA ZA 2016/17. ŠKOLSKU GODINU

 

 • I    godina overava semestar  od 16.01. do 20.01.2017.
 • II  godina overava semestar  od  23.01. do 27.01.2017.
 • III godina overava semestar  od  30.01. do 03.02.2017.
 • IV godina overava semestar  od 06.02. do 14.02.2017.

Naknadna overa semestra traje od 17.02.-02.03.2017.

 

 • Semestralni list
 • Potpisi za odslušane predmete
 • Upisni list sa listom izbornih predmeta
 • Pečat u indeksu o odslušanom kursu prve pomoći (I godina)
 • Izmirene dospele finansijske obaveze

 

MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

 

OVERA SEMESTRA ZA STUDENTE MASTER STUDIJA MOŽE SE IZVRŠITI OD 16.01. - DO 31.01.2017.-

OVERA SEMESTRA ZA STUDENTE DOKTORSKIH I SPECIJALISTIČKIH STUDIJA MOŽE SE IZVRŠITI OD 01.02. -14.02.2017. DO 

Naknadna overa semestra traje od 17.02.-02.03.2017.

Obaveštenje za dobrovoljne davaoce krvi


Nastavno-naučno Veće i Savet fakulteta su na osnovu molbe Studentskog parlamenta doneli odluku da se studentima koji su redovni davaoci krvi i koji dostave dokaz od strane Zavoda za transfuziju krvi da su prethodnih godinu dana dva puta učestvovali u akciji dobrovoljnog davanja krvi omoguće sledeće povlastice:

 • studentima u statusu apsolventa i produženom statusu odobrava se besplatna prijava ispita u januarsko-februarskom, junskom i septembarskom ispitnom roku tekuće školske godine.
 • ostalim studentima iznos troškova overe semestra u toku tekuće godine umanjuje se za 1.000,00 dinara.

________________________________________________________________________________