Česta pitanja

Prilikom upisa ili overe semestra, kako mogu da saznam da li mi je indeks urađen?

 

Logovanjem na studentski servis imate uvid u vaše finansije, kada Vam se na stanju pojavi zaduženje za cenu upisa znaćete da vam je indeks urađen i možete doći po isti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osobe koje su završile Visoku školu strukovnih studija, a žele da nastave studije na Prirodno-matematičkom fakultetu terba da podnesu molbu za nastavak studija i prilože sledeću dokumentaciju:

 

 

 1. Uverenje o položenim ispitima na Visokoj školi
 2. Plani i program po kome su ispiti polagani
 3. Uverenje o diplomiranju na Visokoj školi
 4. Uverenja da za vreme prethodnih studija nije izrečena disciplinska mera
 5. Lična karta
 6. Naknada za priznavanje ispita po važećem cenovniku za školsku godinu

U molbi je potrebno obavezno navesti željeni profil za nastavak studija i broj telefona.

Nakon priznavanja ispita biće vam ponuđen upis u odgovarajuću godinu.

 

Napomena:

Pored navedene potrebne dokumentacije za nastavak školovanja, potrebno je priložiti i uplatu za priznavanje ispita po važećem cenovniku.


_________________________________________________________________________________


Prijavu ispita preko studentskog servisa, moguće je izvršiti samo danima koji su određeni za prijavu ispita,a najkasine do 14 časova poslednjeg dana prijave ispita.


_________________________________________________________________________________

Za overu zimskog semestra i upis letnjeg semestra potrebno je:

 

 1. Potpisi u indeksu za predmete odslušane u zimskom semestru.
 2. Popunjen semestralni list za zimski semestar.
 3. Izjava predmeta za predmete koji se slušaju u letnjem semestru.
 4. Uplata na račun studenta 2200 dinara.
 5. Popuniti elektronsku anketu

_________________________________________________________________________________

Prijava ispita za studente koji se nalaze na praksi ili terenu

Svi studenti koji su na praksi ili na terenskoj nastavi moraju prijaviti ispite u roku predviđenom za prijavu. Samo student čije je ime na zapisniku može da zatraži nadoknađivanje roka propuštenog usled odsustva.


_________________________________________________________________________________

Kako se vrši obračun školarine za studente koji su na samofinansiranju.

 

 FT+(CB x BRB)

 

FT-fiksni troškovi u iznosu od 10.000,00 din.

CB- cena boda za godinu studijskog programa koju student upisuje ili obnavlja.

BRB- ukupan broj ESPB predmeta koje student bira da sluša u godini.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Studenti koji žele da se prebace sa osnovnih akademskih studija na drugom fakultetu i nastave studije na PMFu u Novom Sadu, treba da podnesu molbu za nastavak studija i prilože sledeću dokumentaciju:

 

 1. Uverenje o položenim ispitima tokom osnovnih akademskih studija
 2. Plani i program po kome su ispiti polagani
 3. Uverenja da za vreme prethodnih studija nije izrečena disciplinska mera
 4. Ličnu karta
 5. Naknadu za priznavanje ispita po važećem cenovniku za školsku godinu (10.000 rsd)

U molbi je potrebno obavezno navesti željeni studijski program/modul za nastavak studija i broj telefona.

Nakon priznavanja ispita biće vam ponuđen upis u odgovarajuću godinu.

 Napomena:

Nakon postupka ekvivalencije i priznavanja ispita, a u zavisnosti od broja priznatih ESPB studentima će biti ponuđen upis od 2. do 4. godine studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu