Nagrade studenata

Studenti konkurišu za nagradu fakulteta (sa prosekom najmanje 9.50 za sve godine studija) i Univerziteta (sa prosekom najmanje 9.50 za sve godine studija) . Pravilnik za nagrade koje dodeljuje Univerzitet u Novom Sadu možete pogledati na sajtu Univerziteta.

Nagrade se dodeljuju za završene studije i za postignut uspeh u toku studija (aktivni studenti).

 

Nagrade za školsku 2015/16

Konkurs za nagradu počinje 16.9. 2016. i traje do 20.11.2016. godine. Kontrolni spiskovi će biti istaknuti na oglasnoj tabli i odeljku za nagrade na sajtu. Na službi kao i na sajtu možete preuzeti obrazac za nagradu. Popunjen obrazac dostaviti službi najkasnije 20.11.2016. godine.

Uz popunjeni obrazac dostaviti i fotokopiju kartice na kojoj se jasno vidi žiro-račun primaoca nagrade.

 

pdfKontrolni spisak studenata koji su ostvarili pravo na nagradu Univerziteta i Fakulteta za ostvaren uspeh u toku studija

Spisak za proveru podataka za školsku 2012/2013 godinu. Objavljeno 4.12.2013.

_________________________________________________________________________________

Fakultetske nagrade studentima će se od 2012. godine isplaćivati preko žiro-računa. Nagrađeni studenti su dužni da svake godine ponovo dostave važeći račun. Kontakt osoba je referent za DGTH. Nagrade se isplaćuju nakon obeležavanja dana fakulteta 20.05.2016.
docxprijava_za_nagrade.docx

Obrazac za prijavu

pdfnagrade_za_zavrs_stud_.pdf

Nagrada za završene studije 2013/2014

pdfnagrade_za_post_uspeh.pdf

Nagrada za uspeh u toku studija 2013/2014