Osnovne, master i doktorske studije

Akademske studije

 

Studenti upisani zaključno sa školskom 2005/2006. godinom imaju pravo da završe studije po nastavnom planu i programu po kome su ih upisali,  a zaključno sa 30.09.2016., a studenti koji studije započinju od školske 2006/2007. godine studiraće po novim (usaglašenim) studijskim programima.

 

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu organizovane su, po modelu 4+1:

 

 • osnovne akademske studije I stepena - 240 (ili 180) ESPB
 • diplomske - master studije (studije II stepena) – 300 ESPB (240+60 ili 180+120)
 • specijalističke akademske studije (studije II stepena) – 360 ESPB (300+60)
 • doktorske studije (studije III stepena) – 480 ESPB (300 + 180)

 

STUDIJE I STEPENA

Osnovne akademske studije I stepena koje imaju trogodišnje studijske programe završavaju se sa sakupljenih najmanje 180 ESPB.

 

Osnovne akademske studije I stepena koje imaju četvorogodišnje studijske programe završavaju se sa sakupljenih najmanje 240 ESPB i odbranom završnog rada.

 

STUDIJE II STEPENA

Diplomske – master studije koje imaju jednogodišnje (60 ESPB) studijske programe završavaju se sa ukupno najmanje 300 ESPB, odbranom diplomskog (master) rada, a mogu upisati lica:

 

 • koja su stekla VII-1 stepen stručne spreme, nakon izvršene ekvivalencije položenih ispita i ostvarenih minimum 180 (za studijske programe matematičkog i informatičkog profila), odnosno 240 ESPB (svi ostali studijski programi);
 • koja su završila osnovne akademske studije (po Zakonu o visokom obrazovanju) u trajanju od 3 ili 4 godine, nakon  izvršene ekvivalencije položenih ispita i ostvarenih minimum 180 (za studijske programe matematičkog i informatičkog profila), odnosno 240 ESPB (svi ostali studijski programi).

 

 Diplomske – master studije koje imaju dvogodišnje (120 ESPB) studijske programe završavaju se sa ukupno najmanje 300 ESPB, odbranom diplomskog (master) rada, a mogu se upisati:

 

 • nakon završenih osnovnih akademskih studija I stepena, sa najmanje 180 ESPB;
 • nakon završenih diplomskih studija u trajanju od 4 godine (nakon izvršene ekvivalencije);
 • nakon završenih osnovnih akademskih studija iz srodnih oblasti, uz stečena osnovna znanja iz hemijskih, bioloških i fizičkih nauka (na osnovu kojih im je ekvivalencijom priznato najmanje 180 ESPB).

 Specijalističke akademske studije imaju jednogodišnje (60 ESPB) studijske programe završavaju se sa ukupno najmanje 360 ESPB, odbranom specijalističkog rada, a mogu se upisati:

 

 • nakon završenih diplomskih (master) studija, odnosno sa najmanje 300 ESPB.

 

STUDIJE III STEPENA

Doktorske studije imaju trogodišnje studijske programe (180 ESPB) i završavaju se sa ukupno 480 ESPB odbranom doktorske disertacije, a mogu se upisati:

 

 • nakon završenih diplomskih (master) studija, odnosno sa najmanje 300 ESPB;
 • nakon završenih magistarskih studija u trajanju od dve godine (na osnovu kojih im je ekvivalencijom priznato najmanje 300 ESPB).

 

SPISAK OBRAZOVNIH PROFILA NA PMF-u I SPISAK STUDIJSKIH PROGRAMA ZA STICANJE AKADEMSKIH ZVANJA

 

Osnovne strukovne studije

1.

Optometrija                                                                                   

 

Osnovne akademske studije

1.

Diplomirani biolog (4 god., 240 ESPB)

2.

Diplomirani profesor biologije (4 god., 240 ESPB)

3.

Diplomirani ekolog (4 god., 240 ESPB)

4.

Fizika (4 god., 240 ESPB)

Moduli:

 • Istraživački
 • Medicinska fizika
 • Fizika-astronomija
 • Fizika-meteorologija

5.

Profesor fizike (4 god., 240 ESPB)

6.

Diplomirani geograf (4 god., 240 ESPB)

7.

Diplomirani profesor geografije (4 god., 240 ESPB)

8.

Diplomirani turizmolog (4 god., 240 ESPB)

Moduli:

 • Turizam
 • Organizator hotelijerske delatnosti
 • Organizator gastronomske delatnosti
 • Organizator lovno - turističke delatnosti

9.

Hemija (4 god., 240 ESPB)

10.

Hemija - Kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom (4 god., 240 ESPB)

11.

Biohemija (4 god., 240 ESPB)

12.

Zaštita životne sredine - Analitičar zaštite životne sredine (4 god., 240 ESPB)

13.

Matematika (3 god., 180 ESPB)

Moduli:

 • Teorijska matematika
 • Matematika finansija
 • Tehnomatematika

14.

Diplomirani profesor matematike (4 god., 240 ESPB)

15.

Informatika (3 god., 180 ESPB)

Moduli:

 • Računarske nauke
 • Informacione tehnologije

16.

Diplomirani informatičar (4 god., 240 ESPB)

Moduli:

 • Računarske nauke
 • Informacione tehnologije

 

Integrisane akademske studije

1.

Dvopredmetna nastava prirodnih nauka, matematika i informatika

 

Master akademske studije

1.

Master biolog (1 god., 60 ESPB)

Moduli:

 • Botanika
 • Mikrobiologija
 • Zoologija
 • Molekularna biologija

2.

Master profesor biologije (1 god., 60 ESPB)

3.

Master ekolog (1 god., 60 ESPB)

Moduli:

 • Ekološki inženjering
 • Hidrobiologija
 • Zaštita prirode i održivi razvoj

4.

Zajednički studijski program PMF-a i Medicinskog fakulteta

Reproduktivna biologija (1,5 god., 90 ESPB)

5.

Fizika (1 god., 60 ESPB)

Moduli:

 • Istraživački
 • Medicinska fizika
 • Fizika-astronomija i astrofizika
 • Fizika-meteorologija

6.

Profesor fizike (1 god., 60 ESPB)

7.

Master geograf (1 god., 60 ESPB)

Moduli:

 • Geoinformatika
 • Geoekologija

8.

Master profesor geografije (1 god., 60 ESPB)

9.

Master turizmolog (1 god., 60 ESPB)

Moduli:

 • Turizam
 • Organizator hotelijerske delatnosti
 • Organizator lovno - turističke delatnosti

10.

Hemija (1 god., 60 ESPB)

Moduli:

 • Profesor hemije
 • Neorganska hemija
 • Analitička hemija
 • Organska hemija
 • Kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom

11.

Biohemija (1 god., 60 ESPB)

12.

Zaštita životne sredine - Analitičar zaštite životne sredine (1 god., 60 ESPB)

13.

Matematika (2 god., 120 ESPB)

14.

Profesor matematike (2 god., 120 ESPB)

15.

Primenjena matematika (2 god., 120 ESPB)

Moduli:

 • Matematika finansija
 • Tehnomatematika

16.

Informatika (2 god., 120 ESPB)

Moduli:

 • Računarske nauke
 • Softversko inženjerstvo
 • Informacione tehnologije

17.

Nastava informatike (2 god., 120 ESPB)

 

Specijalističke akademske studije

1.

Hemija                                                                   

2.

Biohemija                                                                         

3.

Zaštita životne sredine                                                                   

4.

Metodika nastave hemije                                                                      

 

Doktorske akademske studije

1.

Biološke nauke

2.

Ekološke nauke

3.

Fizika

4.

Geonauke

5.

Turizam

6. Hemija
7. Biohemija
8. Zaštita životne sredine
9. Matematika na srpskom i engleskom jeziku
10. Informatika na srpskom i engleskom neziku
11. Metodika nastave prirodnih nauka (biologije, hemije, fizike, geografije, matematike i informatike)