Departman za matematiku i informatiku

 

 

Specifikacija ograničenja u MARC 21 formatima / Gordana Rudić. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2016.


Funkcije više promenljivih sa vizualizacijom / Mirjana Štrboja. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2016.