E-publikacije

Prirodno-matematički fakultet obavlja izdavačku delatnost u okviru koje izdaje publikacije u štampanom i elektronskom obliku. Publikacije su namenjene obrazovnom, naučnom i stručnom radu. Publikacije u elektronskom obliku, koje se nalaze u otvorenom pristupu, rasporedjene su po Departmanima  fakulteta: