Moodle LMS

Sistem za upravljanje učenjem (engl. learning management system - LMS) Moodle namenjen je kreiranju Internet-baziranih kurseva i Web sajtova. Raspoloživ je besplatno kao softver otvorenog izvornog koda. Naziv projekta proizašao je iz skraćenice za Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Razvoj projekta je započeo Martin Dougiamas koji ga i dalje vodi. Međutim, Moodle danas razvija mnoštvo istraživača i nastavnika širom sveta, čije dodatke sistemu Moodle organizacija sa sedištem u Pertu, Australija rado uključuje u nove distribucije sistema, uz sopstvena unapređenja na kojima stalno vredno rade.

 

Dakle reč je o softverskom paketu koji je aktivan i stalno se razvija i menja. Pogodan je za realizaciju kurseva koji se izvode u potpunosti online ili onih koji se primenjuju kao dodatak klasičnoj nastavi koja se izvodi u učionicama na raznim obrazovnim nivoima, ali i u poslovnim i drugim okruženjima. Relativno je jednostavan sistem, nevelikih hardverskih i softverskih zahteva, efikasan i pristupačan nastavnicima najrazličitijih potreba.

 

Instalacija i održavanje sistema je u poslednjim verzijama značajno pojednostavljena pa se sve više institucija odlučuje baš za ovu platformu pri izboru okruženja za elektronsko učenje. Dodatne grafičke šeme omogućavaju administratoru da prilagodi izgled, boje, fontove i ostala vizuelna podešavanja lokalnim potrebama i željama, a više od 100 jezičkih paketa dozvoljava potpuno prilagođavanje interfejsa potrebama korisnika koji se služe određenim jezicima. Između ostalih raspoloživa su dva jezička paketa za srpski jezik (ćirilični i latinični). Svaki korisnik ima mogućnost da definiše detalje svoje komunikacije sa sistemom, kao što su: jezik komunikacije, vremenska zona, format datuma i vremena i sl.

 

Jedan Moodle Web sajt može podržavati hiljade kurseva, koji se pak mogu kategorisati i pretraživati. Na raspolaganju je veliki broj mogućih vrsta aktivnosti u okviru kurseva: forumi, testovi, lekcije, zadaci, radionice i dr. Kompletne informacije o aktivnostima polaznika kurseva su na raspolaganju u tekstualnoj i grafičkoj formi.

 

Više informacija o ovom sistemu možete naći na www.moodle.org