Usluge i reference

Stručni kadar Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu ima bogato iskustvo u pružanju usluga drugim institucijama u domenu e-učenja, i to usluga:
 
 • hostinga e-learning platformi, pre svega baziranih na Moodle sistemu za upravljanje učenjem,
 • tehničke podrške korisnicima takvih platformi,
 • instrukcionog dizajna (razvoja elektronskih nastavnih materijala),
 • obuka za studente, nastavnike i administratore koji počinju da koriste ili već koriste takve platforme.
Kad je o obukama reč, mogu se organizovati obuke za:
 
 • studente/učenike/zaposlene koji će biti u ulozi polaznika e-kurseva - završetkom obuke biće osposobljeni da nesmetano koriste elektronske nastavne sadržaje i ispunjavaju svoje obaveze na studijama/programima koje budu pratili putem Interneta;
 • nastavnike/buduće kreatore elektronskih nastavnih materijala - završetkom obuke biće osposobljeni da kreiraju elektronske kurseve (lekcije, testove i sl. unutar njih) i oblikuju ih prema važećim standardima u ovom domenu, prate nivo postignuća kod polaznika takvih kurseva, koordiniraju njihov rad i šalju blagovremene povratne informacije; 
 • administratore Moodle platformi - završetkom obuke biće osposobljeni da pokrenu sistem za elektronsko učenje na lokalnom ili udaljenom Web serveru, održavaju ga, proširuju opcionim dodacima i nadograđuju, upravljaju njime u domenu kontrole i rada sa korisničkim nalozima i ovlašćenjima na svim nivoima, prate događaje na sistemu i deluju preventivno nad potencijalnim opasnostima iz okruženja…
Obuke se uglavnom realizuju za grupe polaznika u tradicionalnom okruženju u našim računskim centrima ili u radnom ambijentu polaznika, a mogu se delimično ili potpuno odvijati i putem Interneta, primenom fleksibilnih asinhronih i sinhronih tehnika podučavanja.
 
Naše reference u domenu e-učenja su:
 
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
  • Privredna komora Srbije
  • Gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu
  • Tehnološki fakultet u Novom Sadu
  • OEBS
  • GTZ
  • IPA projekti (Razvionica)

Kontaktirajte nas za više informacija:


Živana Komlenov Mudrinski, Moodle administrator / certifikovani instrukcioni dizajner 

DMI/DF, novi deo, II sprat, kancelarija 3

moodle@pmf.uns.ac.rs(021-485)-2872