ePMF (Moodle)

Tehnološke promene i tržište podstiču obrazovne sisteme da ponude veće i nove obrazovne mogućnosti. Najčešći metod kojim se ovo pokušava je elektronsko učenje. Ono podrazumeva situaciju u kojoj su predavač i student(i) fizički odvojeni, a tehnološkim uređajima za prenos glasa, videa i sl., obično u kombinaciji sa komunikacijom lice u lice, se pokušava premostiti ovaj procep.

Ovakav pristup se može koristiti i u obrazovanju odraslih, biti dodatna šansa za usavršavanje u novoj oblasti, mogu se obučiti osobe hendikepirane vremenski, udaljenošću ili fizički, ili se dodatno obučiti zaposleni na samom njihovom radnom mestu.
 
Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu su te mogućnosti uočene pre više od decenije i od tada se radi na implementaciji tehničkih rešenja koja omogućavaju uspešno odvijanje nastave putem Interneta, najčešće u hibridnom modu odnosno u vidu podrške redovnoj nastavi koja se odvija uživo u prostorijama fakulteta.
 
Pored razvoja e-učenja za sopstvene potrebe imamo iskustva i u pružanju hostinga, usluga instrukcionog dizajna i tehničke podrške za platforme za e-učenje drugih institucija. Realizovali smo i niz obuka u ovom domenu za nastavnike i administratore koji su želeli da se upoznaju sa mogućnostima koje nude savremeni sistemi za e-učenje.
.

ePMF je zasnovan na sistemu za upravljanje učenjem otvorenog koda Moodle. Taj sistem koristimo od 2004. godine. Isprva je uveden kao podrška redovnoj nastavi na Departmanu za matematiku i informatiku, prvenstveno u okviru predmeta na studijama informatike, gde se odlično pokazao u svakodnevnoj praksi i postao nezamenljiv alat za upotpunjavanje redovne nastave pa mu je popularnost rasla i na ostalim departmanima.

 

Od 2011. godine fakultetska Moodle instalacija je na raspolaganju svim nastavnicima, saradnicima i studentima fakulteta (svih departmana) za:

 

  • izvođenje dela nastave putem Interneta,
  • međusobnu komunikaciju,
  • jednostavnu distribuciju, odnosno preuzimanje nastavnog materijala u elektronskoj formi,
  • lakšu organizaciju nastave,
  • realizaciju različitih provera znanja
  • ...

Sistem je dostupan na sledećoj adresi: https://moodle.pmf.uns.ac.rs/

 

Pristup sadržajima u okviru njega dozvoljen je isključivo nastavnicima, saradnicima i studentima Prirodno-matematičkog fakulteta:

 

Više o našim referencama i uslugama u domenu e-učenja koje nudimo drugim institucijama


Kontakt


Živana Komlenov Mudrinski, Moodle administrator / certifikovani instrukcioni dizajner 

DMI/DF, novi deo, II sprat, kancelarija 3

moodle@pmf.uns.ac.rs(021-485)-2872