Prodekan za doktorske studije, akreditacije i obezbeđenje kvaliteta

Prof. dr Lana Zorić Prof. dr Lana Zorić

Lana Zorić je rođena 1974. godine u Sarajevu, BiH. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je 1997. godine, magistrirala 2000., a doktorsku disertaciju iz oblasti Anatomije i morfologije biljaka odbranila 2008. godine. Na radno mesto vanrednog profesora na Katedri za botaniku Departmana za biologiju i ekologiju izabrana je 2014. godine, gde drži nastavu na svim nivoima studija. Angažovana je i u izvođenju nastave na srpskom i engleskom jeziku za studente Farmacije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

 

Naučne aktivnosti obavlja u oblasti primenjene anatomije i morfologije biljaka. Do danas je objavila 63 naučna rada, od čega je 35 objavljeno u časopisima sa SCI liste. Recenzent je jedne stručne knjige i većeg broja naučnih radova u međunarodnim naučnim časopisima. Učesnik je nacionalnih i međunarodnih projekata, a međunarodnu saradnju je uspostavila sa Aristotle University of Thessaloniki, Greece i Palacký University Olomouc, Czech Republic. Boravila je na stručnom usavršavanju na University of Illinois at Chicago, The Field Museum of Natural History, Chicago, USA i na Međunarodnom Državnom Ekološkom Univerzitetu A. D. Saharov, Minsk, Belorusija (međuuniverzitetska saradnja). Rukovodilac je studijskih programa doktorskih studija na Departmanu za biologiju i ekologiju, kao i član većeg broja komisija i radnih grupa. Odlično govori engleski jezik.