Uprava

Savet Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je na 19. sednici održanoj dana 18.05.2015. godine doneo Odluku da se dr Milica Pavkov Hrvojević , redovni profesor bira za dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na mandatni period školske 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018. godine.

 

Prodekanski tim:

 

dr Tatjana Pivac, prodekan za nastavu

dr Nataša Krejić, prodekan za organizaciju i finansije

dr Srđan Rončević, prodekan za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj

dr Lana Zorić, prodekan za doktorske studije, akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta