Godišnji plan rada

Upis u školsku 2016/2017. godinu na svim nivoima studija će se vršiti u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta PMF-a i godišnjeg plana rada za školsku 2016/2017. godinu do 31.10.2016, a izuzetno, iz opravdanih razloga, na lični zahtev studenta – najkasnije do 11. novembra 2016. godine.

 

Nastava će se izvoditi prema planu koji je usvojilo Naučno-nastavno veće fakulteta.

ZIMSKI SEMESTAR: od 03. oktobra 2016. godine do 13. januara 2017. godine

 

ispitni rokterminprijavljivanje ispita
januarsko-februarski od 16. januara do 10. februara 2017. godine od 12. decembra 2016. godine do 9. januara 2017. godine


LETNJI SEMESTAR: od 13. februara do  31. maja 2017. godine

 

ispitni rokterminprijavljivanje ispita
aprilski od 3. do 7. aprila 2017. godine od 20. do 28. marta 2017. godine
junski od 1. do 30. juna 2017. godine od 15. do 25. maja 2017. godine
*julski od 3. do 14. jula 2017. godine od 26. do 30. juna 2017. godine
septembarski od 28. avgusta do 15. septembra 2017. godine od 17. jula do 23. avgusta 2017. godine
*oktobarski od 20. do 30. septembra 2017. godine od 13. do 19. septembra 2017. godine

U aprilskom ispitnom roku (od 3. do 7. aprila 2017. godine) prekida se nastava.

*Prijava ispita isključivo elektronski.

 

Ispitni rokovi za apsolvente

 

ispitni rokterminprijavljivanje ispita
novembarski od 14. do 18. novembra 2016. godine od 7. do 9. novembra 2016. godine
decembarski od 5. do 9. decembra 2016. godine od 28. novembra do 1. decembra 2016. godine
martovski od 6. do 10. marta 2017. godine od 27. februara do 2. marta 2017. godine
majski od 8. do 12. maja 2017. godine od 24. aprila do 4. maja 2017. godine

 

Overa semestra

 

zimskog od 16. januara do 10. februara 2017. godine
letnjeg od 31. maja do 23. juna 2017. godine

 

Overa semestra će se vršiti u skladu sa godišnjim planom rada za školsku 2016/2017. godinu, a izuzetno, iz opravdanih razloga, na lični zahtev studenta – najkasnije 10 dana nakon navedenog termina.

U školskoj 2016/2017. godini neradni dani su:

 

datumpraznikdan u nedelji
11. novembar 2016. godine Dan primirja u Pvom svetskom ratu petak
2. i  3. januar 2017. godine Nova Godina ponedeljak i utorak
15. i 16. februar 2017. godine Dan državnosti Republike Srbije sreda i četvrtak
14. i 17. april 2017. godine Veliki petak i drugi dan Uskrsa prema Julijanskom kalendaru petak i ponedeljak
1. i 2. maj 2017. godine Praznik rada ponedeljak i utorak

 

Zaposleni imaju pravo da ne rade:

 

  • pravoslavci - na dan krsne slave;
  • katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica - na prvi dan Božića i u vreme Uskršnjih praznika prema svom kalendaru;
  • pripadnici islamske zajednice - na prvi dan Ramazana i prvi dan Kurban bajrama;
  • pripadnici jevrejske zajednice - na prvi dan Jom Kipura.