Naučni program Radio Novi Sad "Dijalog kultura"

Autorka i urednica naučnih emisija, Drenka Dobrosavljević predstavlja zanimljive i eminentne naučne radnike kroz emisiju "Dijalog kultura", koja se emituje na Prvom programu Radio Novog Sada nedeljom u 23 časa.

Drenka Dobrosavljević Drenka Dobrosavljević

Drenka Dobrosavljević ispred biste Nikole Tesle u foajeu zgrade Radio Novog Sada. Inače ta bista uneta je u zgradu na 50-ti rođendan Radio Novog Sada, kao deo jednog velikog projekta čiji je koautor bila i Drenka. Rad je vajarke Drinke Radovanović. Isti odlivak odnet je i u Radio stanice dva grada na Teslinom putu  - u Radio Budimpeštu i Radio Prag. Inače, sama Drenka je dugo, preko 2 decenije, izučavala Teslu, bila je i u Americi i tamo, između ostalog,  našla podatke o prvoj primeni Teslinih struja, kao i o Institutu ...  

 

Drenka Dobrosavljević, autorka i urednica naučne emisije ’’Dijalog kultura’’:

 

"Opšte je mesto da saznanja o svetu i  fizičkoj stvarnosti relativiziraju čovekov pogled na sopstveno mesto u prirodi, koje je dugo bilo opterećeno idejom jedinstvenosti i uverenjem o centralnoj poziciji u univerzumu, te da menjaju društvene odnose i najdublje utiču na ustrojstvo i organizaciju života, na kulturu, umetnost i  sve oblike stvaralaštva. Ipak, rezultati naučnih istraživanja tek u novije vreme i to na programima specializovanih TV kanala i internet stranica vidnije i dalekosežnije prelaze zidove naučnih institucija i laboratorija, izlaze iz korica zbornika naučnih radova, kao i  naučno-popularne literature i dvorana u kojima se odvijaju naučni skupovi. Kada sam pokretala emisiju ’’Dijalog kultura’’, želela sam da doprinesem da do što šireg auditorijuma dopru  ne samo na nekoliko reči svedeni rezultati nego i dublja saznanja pojedinih naučnih disciplina i  promišljanja, ideje, misaoni horizonti i lični pogledi  naučnika (i onih koji su na pragu da to postanu), o stazama njihovog naučnog i intelektualnog stasavanja i, konačno, o radosti istraživanja.

Takođe, opšte je mesto da je evropska civilizacija iznedrila naučnu teorijsku misao i razvoj nauke u međuzavisnosti sa razvojem tehnike i tehnologije i obrnuto, te da je to, kao i  interdisciplinarnost, obeležje  savremenog doba.

Ali kako se odvijala saznajna, kulturna i socio-kulturna pokretljivosti  kroz vekove i civilizacije? Kada i kako je došlo do dodira i interakcije nauke i tehnike? Da li su identiteti ugroženi razvojem tehnologija ili im one pomažu da se afirmišu? Kako i kada  su nastale pojedine naučne discipline i u kom istorijskom, saznajnom i kulturološkom kontekstu? Koji misaoni tokovi, ideje i znanja iz drugih disciplina su uticali na njihov razvoj? Koji sve oblici migracija znanja i misli kroz prostor i vreme se mogu sagledati u posmatranju razvoja pojedinih naučnih disciplina, stvaralaštva i razvoja kultura i civilizacija?  Kakvu budućnost možemo naslutiti? Koje sve nauke tragaju za odgovorom na pitanja o postanku, postojanju i trajanju i koje odgovore daju?

Stoga, uz pogled u istoriju obrazovanosti i pojedinih nauka, uz analizu nastanka i razvoja misli i ideja, nastojim da emisija ''Dijalog kultura'', kroz razgovor ili eseje, predočava mobilnost, migraciju i pravce kretanja saznanja i  elemenata kulture na vertikalnoj i horizontalnoj vremenskoj skali, ali i u civilizacijskim prostorima, te razvojne međuzavisnosti raznorodnih disciplina i međusobni razvojni uticaj nauke i tehnologije, kao i uticaj njihovih otkrića i dometa  na društvo, nastanak i razvoj savremene civilizacije.  To nisu samo retorička i salonska pitanja. Prožimanja izmedju različitih misaonih korena i horizonata, naučnih i  intelektualnih dometa, tehnoloških inovacija i nauke, njihove razvojne međuzavisnosti,  pitanja kulturnih identiteta, tradicionalnih i modernih vrednosti  i doba znanja -  predstavljaju polje analize koje je, više nego ikada aktuelno, danas na pragu spoznaje o fizičkoj stvarnosti, a već u epohi elektronskih medija, komunikacija i digitalizovanih biblioteka, u vremenu ne samo infromatičkih nego i ekonomskih i kulturoloških globalnih veza naše planete.  Opšte je mišljenje da će razvoj naše civilizacije zavisiti od dijaloga različito usmerenih kulturnih činilaca. Dakle, ''Dijalog kultura''  namenila sam svim kreativnim i intelektualno radoznalim ličnostima. Oni su, ujedno, gosti emisije, a njihova istraživanja i postignuća, centralne teme. "