Grad Novi Sad

Novi Sad je glavni grad pokrajine Vojvodina i veliki industrijski i kulturni centar. Nov Sad broji više od 300.000 stanovnika.

 

Zvanična prezentacija grada

Mapa - Novi Sad u Evropi Mapa - Novi Sad u Evropi
Mapa - Novi Sad na Balkanu Mapa - Novi Sad na Balkanu
Mapa - Novi Sad u Srbiji Mapa - Novi Sad u Srbiji