Javne nabavke


Neaktivne

Usluga dobrovoljnog osiguranja zaposlenih

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 10.02.2017.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 20.02.2017.
Broj predmeta: 0601-50/10-2017

Tehnički gasovi, sa obezbeđivanjem posuda i rezervnih delova za posude, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 03.02.2017.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 17.02.2017.
Broj predmeta: 1/2017

Zakup oglasnog prostora u dnevnim novinama na srpskom jeziku na teritoriji grada Novog Sada

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 24.01.2017.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 02.02.2017.
Broj predmeta: 2/2017

Električna energija

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 10.01.2017.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 10.02.2017.
Broj predmeta: 1/2017

Hemikalije za potrebe realizacije inostranih projekata - posebne mikrobiološke podloge

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 30.12.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 19.01.2017.
Broj predmeta: 26/2016

Servis i održavanje osobnih i teretnih liftova za potrebe Departmana za biologiju i ekologiju

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 30.12.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 26.01.2017.
Broj predmeta: 50/2016

Hemikalije za potrebe realizacije inostranihprojekata za partiju 6

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 28.12.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 17.01.2017.
Broj predmeta: 25/2016

Hemikalije za potrebe realizacije inostranih projekata - za partiju 3

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 27.12.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 12.01.2017.
Broj predmeta: 24/2016

Servis vozila DACIA DUSTER u garantnom roku

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 21.12.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 23.01.2017.
Broj predmeta: 20/2016

Časopis SCIENCE

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 16.12.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 27.12.2016.
Broj predmeta: 1-8/2016

Softverska licenca - antivirus softverSophos end point protection advanced

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 13.12.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 22.12.2016.
Broj predmeta: 48/2016

Nabavka i ugradnja audio-prezentacionih sistema za amfiteatre za potrebe Departmana za biologiju i ekologiju

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 09.12.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 20.12.2016.
Broj predmeta: 49/2016

Toneri za KONICA štampače

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 07.12.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 19.12.2016.
Broj predmeta: 0601-49/25

Sintetisanje oligonukleotida/prajmera

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 29.11.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 09.12.2016.
Broj predmeta: 43/2016

Računarska oprema za potrebe projekta SCOPES Departmana za matemtiku i informatiku

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 25.11.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 28.12.2016.
Broj predmeta: 21/2016

Potrošni laboratorijski materijal za potrebe realizacije inostranih projekata SCOPES, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 23.11.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 26.12.2016.
Broj predmeta: 15/2016

Sitna laboratorijska oprema, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 23.11.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 02.12.2016.
Broj predmeta: 47/2016

Oprema za GIS - geografski informacioni sistem

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 14.11.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 23.11.2016.
Broj predmeta: 44/2016

Softver za evidenciju i obradu podataka o naučnoj produkciji - produženje licence

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 26.10.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 04.11.2016.
Broj predmeta: 55/2016

Časopis PC PRESS

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 19.10.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 28.10.2016.
Broj predmeta: 1-7/2016

Toneri za KONICA štampače

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 14.10.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 25.10.2016.
Broj predmeta: 17/2016

Časopis NATURE

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 03.10.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 12.10.2016.
Broj predmeta: 0601-50/3-15

Laboratorijska oprema za izolaciju i kultivaciju mikroorganizama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 30.09.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 31.10.2016.
Broj predmeta: 14/2016

Materijal za posebne namene (elektroinstalacioni, vodovodni i kanalizacioni, profili i cevi, stolarski, molersko - farbarski), p

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 28.09.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 17.10.2016.
Broj predmeta: 41/2016

Časopis SAVREMENA PRAKSA

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 20.09.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 29.09.2016.
Broj predmeta: 1-5/2016

Obuka i licenciranje studenata za AMADEUS program

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 19.09.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 28.09.2016.
Broj predmeta: 22/2016

Hemikaiije, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 05.08.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 08.09.2016.
Broj predmeta: 11/2016

Računari i računarska oprema, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 04.08.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 06.09.2016.
Broj predmeta: 13/2016

POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 15.07.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 07.09.2016.
Broj predmeta: 10/2016

Kontrolni pregled i validacija za aparate Agilent

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 15.07.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 26.07.2016.
Broj predmeta: 35/2016

Usluga špedicije

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 12.07.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 25.07.2016.
Broj predmeta: 28/2016

Servisiranje aparata JONSKI HROMATOGRAF IC-3000

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 11.07.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 20.07.2016.
Broj predmeta: 34/2016

Potrošni materijal i rezervni delovi za aparat AAS Perkin Elmer i Lambda 950 Perkin Elmer

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 08.07.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 19.07.2016.
Broj predmeta: 22/2016

Promotivni materijal

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 07.07.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 18.07.2016.
Broj predmeta: 36/2016

Elektronsko pravno izdanje “ING-PRO Propisi.net” i elektronski časopis “LEGE ARTIS”

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 06.07.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 15.07.2016.
Broj predmeta: 1-4/2016

Servis i ugradnja rezervnih delova za difraktometar za monokristalne uzorke

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 05.07.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 14.07.2016.
Broj predmeta: 31/2016

TOC ELEMENTAR- analizator ukupnog organskog ugljenika - servisiranje

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 05.07.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 15.07.2016.
Broj predmeta: 32/2016

Hemikalije za potrebe realizacije inostranih projekata, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 29.06.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 12.08.2016.
Broj predmeta: 12/2016

Restoranske usluge, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 16.06.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 28.06.2016.
Broj predmeta: 29/2016

Građevinski i prateći radovi

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 03.06.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 17.06.2016.
Broj predmeta: 26/2016

Servis laboratorijske opreme, proizvođača SHIMADZU EUROPA GMBH

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 02.06.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 13.06.2016.
Broj predmeta: 21/2016

Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - časopis ECOLOGICA

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 19.05.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 30.05.2016.
Broj predmeta: 1-3/2016

Servis instrumenata, opreme, aparata i uređaja, po partijama, bez određivanja posebnog - specifičnog servisera

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 17.05.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 27.05.2016.
Broj predmeta: 14/2016

Specijalni laboratorijski pribor

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 16.05.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 16.06.2016.
Broj predmeta: 6/2016

Usluga iznajmljivanja prevoznog sredstva (sa vozačem), po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 11.05.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 20.05.2016.
Broj predmeta: 25/2016

Reciklirani toneri, ketridži i riboni, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 10.05.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 10.06.2016.
Broj predmeta: 8/2016

Kompresor sa ugrađenim absorpcionim sušačem komprimovanog vazduha

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 09.05.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 19.05.2016.
Broj predmeta: 7/2016

Usluga keteringa

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 05.05.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 16.05.2016.
Broj predmeta: 23/2016

Toneri, ketridži i riboni

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 05.05.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 10.06.2016.
Broj predmeta: 7/2016

Kancelarijski materijal, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 28.04.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 31.05.2016.
Broj predmeta: 5/2016

Usluga keteringa

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 18.04.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 27.04.2016.
Broj predmeta: 15/2016

Oprema za video nadzor i elektronsku kontrolu pristupa i održavanja sistema

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 14.04.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 26.04.2016.
Broj predmeta: 8/2016

Rashladni uređaji i termička oprema, po partijama, bez određivanja posebnog-specifičnog servisera

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 13.04.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 22.04.2016.
Broj predmeta: 16/2016

Usluga iznajmljivanja prevoznog sredstva (sa vozačem), po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 31.03.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 15.04.2016.
Broj predmeta: 13/2016

Usluga izrade dizajna i pripreme za štampu

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 28.03.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 07.04.2016.
Broj predmeta: 12/2016

Servisiranje i održavanje birotehničke opreme, sa tonerima

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 22.03.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 31.03.2016.
Broj predmeta: 11/2016

Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 21.03.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 30.03.2016.
Broj predmeta: 9/2016

Usluga izrade jednog portreta dekana Fakulteta kome je prestala funkcija

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 04.03.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 08.03.2016.
Broj predmeta: 16/2016

Oksimetar

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 22.02.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 24.03.2016.
Broj predmeta: 3/2016

Usluga brze pošte na teritoriji Srbije i u inostranstvu, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 09.02.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 22.02.2016.
Broj predmeta: 5/2016

Laboratorijska centrifuga sa rezervnim delovima i potrošnim materijalom neophodnim za rad centrifuge

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 05.02.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 08.03.2016.
Broj predmeta: 2/2016

Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - izdanja IPC

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 02.02.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 11.02.2016.
Broj predmeta: 1-2/2016

Tehnički gasovi, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 02.02.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 11.02.2016.
Broj predmeta: 4/2016

Tekuće popravke i održavanje elektroinstalacionih vodova i strujnih razvodnih ormana

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 22.01.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 03.02.2016.
Broj predmeta: 6/2016

Zakup oglasnog prostora u dnevnim novinama na srpskom jeziku na teritoriji grada Novog Sada

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 20.01.2016.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 29.01.2016.
Broj predmeta: 3/2016

Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - izdanja PARAGRAF LEX

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 13.01.2016.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 22.01.2016.
Broj predmeta: 1-1/2016

Električna energija

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 12.01.2016.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 12.02.2016.
Broj predmeta: 1/2016

Specijalni laboratorijski pribor

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 16.12.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 25.12.2015.
Broj predmeta: 63/2015

Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - časopis CONNECT

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 09.12.2015.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 23.12.2015.
Broj predmeta: 26-8/2015

Tekuće popravke i održavanje elektroinstalacionih vodova i strujnih razvodnih ormana

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 03.12.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 14.12.2015.
Broj predmeta: 64/2015

Softverska licenca – antivirus softver Sophos end point protection advanced – produženje važenja licence

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 02.12.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 11.12.2015.
Broj predmeta: 66/2015

Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - časopis SCIENCE

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 20.11.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 01.12.2015.
Broj predmeta: 26-7/2015

Hemikalije, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 04.11.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 10.12.2015.
Broj predmeta: 17/2015

Servisiranje laboratorijske opreme proizvođača ZEISS

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 03.11.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 12.11.2015.
Broj predmeta: 59/2015

Servisiranje laboratorijske opreme proizvođača NIKON

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 02.11.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 13.11.2015.
Broj predmeta: 58/2015

Usluga posredovanja u obezbeđenju avio karata, autobuskih i drugih i hotelskog smeštaja

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 28.10.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 01.12.2015.
Broj predmeta: 18/2015

Sintetisanje prajmera

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 22.10.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 02.11.2015.
Broj predmeta: 57/2015

Voda za piće i održavanje aparata za vodu za piće

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 22.10.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 03.11.2015.
Broj predmeta: 60/2015

Računari i računarska oprema

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 21.10.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 23.11.2015.
Broj predmeta: 10/2015

Pneumatici za službena vozila sa vulkanizerskim uslugama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 02.10.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 14.10.2015.
Broj predmeta: 51/2015

Časopis ECOLOGICA

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 30.09.2015.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 09.10.2015.
Broj predmeta: 26-6/2015

Osiguranje studenata

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 29.09.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 09.10.2015.
Broj predmeta: 55/2015

Potrošni materijal i rezervni delovi za aparate BUCHI

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 25.09.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 08.10.2015.
Broj predmeta: 54/2015

Voda za piće i održavanje aparata za vodu za piće

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 23.09.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 02.10.2015.
Broj predmeta: 49/2015

Servisiranje - Microwave digestiona jedinica Milestone

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 18.09.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 29.09.2015.
Broj predmeta: 52/2015

Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - časopis NATURE

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 10.09.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 23.09.2015.
Broj predmeta: 26-5/2015

Oprema za eksperimentalne vežbe iz fizike i elektronike

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 01.09.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 14.09.2015.
Broj predmeta: 50/2015

Radioaktivne hemikalije

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 27.08.2015.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 07.09.2015.
Broj predmeta: 13/2015

Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - priručnici IPC

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 20.08.2015.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 31.08.2015.
Broj predmeta: 26-4/2015

Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - časopis PC PRESS

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 19.08.2015.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 28.08.2015.
Broj predmeta: 26-3/2015

Sanacija i čišćenje fasade

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 17.08.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 18.09.2015.
Broj predmeta: 15/2015

Potrošni materijal i rezervni delovi za AGILENT hromatografe

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 13.08.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 17.09.2015.
Broj predmeta: 12/2015

Dodatno zdravstveno osiguranje

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 13.08.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 24.08.2015.
Broj predmeta: 42/2915

Kontrolni pregled i validacija za Agilent aparate

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 25.06.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 10.07.2015.
Broj predmeta: 44/2015

Snimanje promotivnog filma

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 19.06.2015.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 29.06.2015.
Broj predmeta: 37/2015

Oprema za dogradnju - proširenje računarske mreže

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 16.06.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 26.06.2015.
Broj predmeta: 43/2015

Časopis ING-PRO i LEGE ARTIS

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 12.06.2015.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 23.06.2015.
Broj predmeta: 26-2/2015

Klima uređaji sa ugradnjom, servisiranjem i održavanjem

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 12.06.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 25.06.2015.
Broj predmeta: 31/2015

Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi za aparate Perkin Elmer

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 09.06.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 18.06.2015.
Broj predmeta: 39/2015

Servisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni delovi za aparat jonski hromatograf IC-3000

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 08.06.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 25.06.2015.
Broj predmeta: 38/2015

Nabavka birotehničke opreme

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 04.06.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 16.06.2015.
Broj predmeta: 25/2015

Servis autoklava

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 20.05.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 02.06.2015.
Broj predmeta: 34/2015

Hemikalije, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 20.05.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 23.06.2015.
Broj predmeta: 8/2015

Softver za demodulaciju LTE-4G signala mobilne telefonije za SRM-3006 NARDA instrument

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 18.05.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 27.05.2015.
Broj predmeta: 35/2015

Održavanje računara, računarske opreme i računarske mreže, van garantnog roka

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 13.05.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 15.06.2015.
Broj predmeta: 9/2015

Promotivni materijal

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 12.05.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 21.05.2015.
Broj predmeta: 32/2015

Časopis "VODA I SANITARNA TEHNIKA"

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 05.05.2015.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 14.05.2015.
Broj predmeta: 26/2015

Potrošni laboratorijski materijal

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 27.04.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 28.05.2015.
Broj predmeta: 4/2015

Zakup prostora za smeštaj arhivske građe

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 24.04.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 05.05.2015.
Broj predmeta: 028/2015

TOC ELEMENTAR analizator ukupnog organskog ugljenika, servis

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 24.04.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 08.05.2015.
Broj predmeta: 29/2015

Microwave digestiona jedinica Milestone- servis

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 23.04.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 05.05.2015.
Broj predmeta: 28/2015

Reprezentacija

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 22.04.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 06.05.2015.
Broj predmeta: 30/2015

Nameštaj za kabinete, učionice i druge prostorije, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 15.04.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 25.05.2015.
Broj predmeta: 3/2015

Oprema za prostor biblioteke (arhivske police i ormani)

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 07.04.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 17.04.2015.
Broj predmeta: 21/2015

Vodovodni i kanalizacioni-materijal za posebne namene

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 01.04.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 15.04.2015.
Broj predmeta: 23/2015

Elektroinstalacioni - materijal za posebne namene

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 27.03.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 09.04.2015.
Broj predmeta: 22/2015

Rashladni uređaji i termička oprema - potrošni materijal i rezervn delovi

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 23.03.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 06.04.2015.
Broj predmeta: 14/2015

Usluga keteringa

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 20.03.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 02.04.2015.
Broj predmeta: 20/2015

HTZ oprema - odeća, obuća, uniforme, oprema za zaštitu na radu zaposlenih

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 19.03.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 01.04.2015.
Broj predmeta: 6/2015

Nabavka i guradnja (zavese, trakaste zavese, venecijaneri)

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 18.03.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 27.03.2015.
Broj predmeta: 17/2015

Servis sistema za dojavu požara, godišnji pregled i popravka panik svetiljki, zamena (ugrdnja) jonizacionih javljača požara

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 12.03.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 23.03.2015.
Broj predmeta: 18/2015

Usluga izrade dizajna i pripreme za štampu

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 11.03.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 30.03.2015.
Broj predmeta: 15/2015

Usluga iznajmljivanja prevoznog sredstva (sa vozačem)

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 11.03.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 20.03.2015.
Broj predmeta: 16/2015

Usluga mobilne telefonije

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 04.03.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 13.03.2015.
Broj predmeta: 13/2015

Usluga štampanja, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 04.03.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 07.04.2015.
Broj predmeta: 6/2015

Servisiranje i održavanje birotehničke opreme, sa tonerima

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 03.03.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 16.03.2015.
Broj predmeta: 11/2015

Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 03.03.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 12.03.2015.
Broj predmeta: 12/2015

Kancelarijski materijal, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 02.03.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 03.04.2015.
Broj predmeta: 7/2015

Materijal za održavanje higijene

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 23.02.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 26.03.2015.
Broj predmeta: 5/2015

Automatska meteorološka stanica za nauku i nastavu

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 02.02.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 19.02.2015.
Broj predmeta: 10/2015

Interaktivne table za izvođenje nastave

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 30.01.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 11.02.2015.
Broj predmeta: 9/2015

Usluga brze pošte na teritoriji Srbije i za inostranstvo, po partijama

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 29.01.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 13.02.2015.
Broj predmeta: 5/2015

Izrada herbarskih dvolisnica i herbarskih kutija

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 27.01.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 10.02.2015.
Broj predmeta: 7/2015

Zakup oglasnog prostora u dnevnim novinama na srpskom jeziku na teritoriji Grada Novog Sada

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 22.01.2015.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 27.01.2015.
Broj predmeta: 2/2015

Obuka i licenciranje studenata za AMADEUS program

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 21.01.2015.
Tip: Pregovarački postupak
Rok: 30.01.2015.
Broj predmeta: 1/2015

Električna energija

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 12.01.2015.
Tip: Nabavka velike vrednosti
Rok: 12.02.2015.
Broj predmeta: 1/2015

Nabavka autoklava

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 23.12.2014.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 16.01.2015.
Broj predmeta: 65/2014

Nabavka PCR thermocycler laboratoijskog uređaja

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 23.12.2014.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 14.01.2015.
Broj predmeta: 66/2014

Nabavka spektrofotometra

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 23.12.2014.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 12.01.2015.
Broj predmeta: 67/2014

Izrad dela projektno tehničke dokumentcije glavnih projekata za rekonstrukciju fasade objekta Fakulteta

Podaci
Dokumenti
Datum objavljivanja: 15.12.2014.
Tip: Nabavka male vrednosti
Rok: 24.12.2014.
Broj predmeta: 64/2014