Hemija, biohemija i zaštita životne sredine

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine osnovan je davne 1962. godine i u svojoj istoriji dugoj više od pola veka postao je prepoznatljiv kako u zemlji tako i u inostranstvu po svojim studentima, naučnicima i postignutim rezultatima.

 

Potreba za školovanim stručnjacima iz oblasti prirodnih nauka u savremenom društvu, nauci i tehnici svakodnevno raste, pri čemu se među prioritetima javljaju hemija, biohemija i zaštita životne sredine.


Katedre

 

 • Katedra za analitičku hemiju
 • Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda
 • Katedra za fizičku hemiju
 • Katedra za hemijsko obrazovanje i metodiku nastave hemije
 • Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine
 • Katedra za opštu i neorgansku hemiju
 • Katedra za organsku hemiju
 • Obrazovna delatnost na Departmanu izvodi se kroz sve nivoe visokog obrazovanja:

 

Osnovne akademske studije

 

 • Osnovne akademske studije hemije
 • Osnovne akademske studije hemije-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
 • Osnovne akademske studije biohemije
 • Osnovne akademske studije zaštite životne sredine–analitičar zaštite životne sredine

 

Master akademske studije

 

 • Master akademske studije hemije
 • Master akademske studije biohemije
 • Master akademske studije zaštite životne sredine–analitičar zaštite životne sredine

 

Doktorske akademske studije


 • Doktorske akdemske studije hemije
 • Doktorske akademske studije biohemije
 • Doktorske akademske studije zaštite životne sredine
 • Doktorske akademske studije iz metodike nastave


Bitan deo svakog kursa su eksperimentalne, uglavnom samostalne vežbe koje studentima pružaju neophodnu rutinu rada u laboratorijama. Deparman je dobro opremljen osnovnom, ali i kapitalnom opremom bez koje je teško zamisliti savremeni način laboratorijskog rada. Ovako se omogućava studentima da budu kvalitetno obrazovani stručnjaci iz hemije, biohemije ili zaštite životne sredine.

Na Departmanu se izvode fundamentalna i primenjena istraživanja iz hemije, biohemije, zaštite životne sredine i srodnih disciplina. Naučna delatnost se ostvaruje kroz mnoge domaće i međunarodne projekte. Veliki broj akreditovanih laboratorija doprinosi boljoj saradnji sa privredom i prenošenje naučnih rezultata u praksu.Mogućnosti nakon diplome

 

Po završetku osnovnih/master akademskih studija javljaju se različite mogućnosti zaposlenja u zavisnosti od završenog studijskog programa. Potreba za ovakvim profilima stručnjaka postoji u različitim hemijskim laboratorijama u svim granama industrije, kao i u razvojnim, kontrolnim, uslužnim, istraživačkim laboratorijama i dr. Studenti  mogu i da se dalje usavršavaju u okviru specijalističkih i/ili doktorskih studija.

 

Prirodno-matematički fakultet /

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine /

Univerzitet u Novom Sadu /

Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad /

Telefon 021 6350-672 /

Fax       021 454-065 /  

E mail : infohemija@dh.uns.ac.rs /

Web site : www.dh.uns.ac.rs