Geografija, turizam i hotelijerstvo

Geografija, turizam i hotelijerstvo


Od samog osnivanja Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo je ulagao mnogo u sopstveni razvoj uvek prateći savremene trendove, tako da je za više od 50 godina postojanja izborio mesto među poznatim evropskim naučnim institucijama i priznat je po svojim naučnim i nastavnim dostignućima.

 

Katedre

 

 • Katedra za fizičku geografiju
 • Katedra za društvenu geografiju
 • Katedra za regionalnu geografiju
 • Katedra za geoekologiju
 • Katedra za turizam
 • Katedra za hotelijerstvo
 • Katedra za lovni turizam
 • Katedra za gastronomiju

 

Nastavno-obrazovni proces se odvija kroz osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske studije, a organizovani su sledeći studijski programi:

 

Osnovne akademske studije


 • Diplomirani profesor geografije
 • Dipomirani geograf (moduli: Geoinformatika, Geoekologija)
 • Diplomirani turizmolog (moduli: Turizam, Organizator hotelijerske delatnosti, Organizator gastronomske delatnosti i Organizator lovno turističke delatnosti)

 

Master akademske studije

           

 • Master profesor geografije
 • Master geograf (moduli: Geoinformatika, Geoekologija)
 • Master turizmolog (moduli: Turizam, Hotelijerstvo, Lovni turizam)


Doktorske akademske studije


 • Doktor nauka – geonauke
 • Doktor nauka – geonauke (turizam)
 • Doktor metodike nastave prirodnih nauka –geografija

 

Osim kabinetske nastave, sastavni deo studija je i obavezno pohađanje terenske nastave i stručne prakse na osnovu čega studenti stiču praktična iskustva neophodna za buduće pozive. Terenska nastava i stručna praksa odvijaju se kako u zemlji tako i u inostranstvu. Studentima istraživačima se takođe poklanja velika pažnja kroz njihovo uključivanje u Društvo mladih istraživača za geografiju „Branislav Bukurov”, i odeljenja Evropske geografske studentske asocijacije „EGEA” u Novom Sadu.

 

 Veliki broj nastavnog osoblja angažovan je kako na republičkim i pokrajinskim projektima, tako i na međunarodnim projektima. U okviru Departmana aktivne su i mnoge istraživačke grupe koje takođe svojim naučnim radom doprinose konstantnom razvoju i osavremenjivanju Departmana.

Profesori i asistenti Departmana učestvovali su na brojnim naučnim skupovima.Takođe, pod okriljem Departmana organizovan je veliki broj domaćih naučnih skupova, seminara i konferencija kao i onih međunarodnog karaktera.

 

Mogućnosti nakon diplome

 

Posle završenih studija, otvaraju se velike mogućnosti za zapošljavanje. U zavisnosti od završenog modula, posao se lako nalazi u školama, fakultetima, naučno-istraživačkim centrima, hidro-meteorološkim ili geodetskim zavodima, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, hotelima, hostelima, restoranima, lovištima, lovačkim udruženjima, nacionalnim parkovima, rezervatima prirode...

 

Prirodno-matematički fakultet /

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo /

Univerzitet u Novom Sadu /

Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad /

Telefon 021 450-104 /

Fax       021 459-696 / 

E mail : info@dgt.uns.ac.rs /

Web site : www.dgt.uns.ac.rs