O nama

Prirodno-matematički fakultet je obrazovna i naučna ustanova na kojoj se stiču znanja i obavljaju naučna istraživanja iz oblasti biologije, hemije, fizike, matematike, informatike, geografije, turizmološke struke i zaštite životne sredine na pet departmana: Departmanu za biologiju i ekologiju, Departmanu za fiziku, Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i Departmanu za matematiku i informatiku.

 

Fakultet je osnovan 1969. godine, mada počeci bavljenja prirodnim i matematičkim naukama na ovim prostorima dosežu u mnogo dalju prošlost.

 

prepoznatljiva "Plava zgrada" prepoznatljiva "Plava zgrada"

Danas fakultet izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama iz oblasti: biologije, ekologije, zaštite životne sredine, fizike, astronomije, geografije, turizma, hotelijerstva, hemije, biohemije, matematike i informatike. Od 2007. godine, na PMF-u se školuju i strukovni optometristi.


Akreditovano je 49 studijskih programa.


Ovo je velika i kompleksna institucija, koja okuplja šest hiljada studenata, nastavnika, asistenata, saradnika u nastavi i službenika. Na osnovnim i diplomskim studijama nastava se izvodi za oko 4500 studenata.

 

Na fakultetu je do kraja 2010. godine, odbranjeno 170 specijalističkih radova, 652 magistarske teze, 517 doktorskih disertacija i 326 master radova.


Zaposleno je 578 radnika, od kojih je preko 400 nastavnika i saradnika.

 

Istaknuti profesori su članovi Srpske Akademije nauka i umetnosti i Vojvođanske Akademije nauka i umetnosti, kao i nosioci važnih društvenih funkcija u izvršnim organima vlasti pokrajine, rektori i prorektori Univerziteta u Novom Sadu.

 

Amfiteatar "Mihajlo Pupin" Amfiteatar "Mihajlo Pupin"

Nastavni i naučni rad se odvija u 6 amfiteatara, 65 učionica i 73 laboratorije i kabineta, na ukupnoj površini od 22308 m2. Dobro opremljene istraživačke laboratorije predstavljaju osnov za naučnu delatnost fakulteta koja se ostvaruje kroz niz nacionalnih i međunarodnih projekata. Svaki departman ima sopstvenu bioblioteku sa desetinama hiljada knjiga i nekoliko stotina časopisa. Posebna pažnja posvećuje se saradnji sa privredom u smislu nastavne i naučne delatnosti i to kroz zajedničke projekte, organizovanje seminara, radionica, kurseva.