TEMPUS PROJEKAT

TEMPUS projekat „Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry related Programes“. Trajanje projekta: 15.oktobar 2010. - 14. oktobar 2013. Projekat je finansiran uz pomoć Evropske Komisije, Grant 511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR.  Rukovodilac projekta:

Professor Stephen Leharne, University of Greenwich, Velika Britanija, a na Univerzitetu u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, kontakt osoba prof. dr Ivana Ivančev-Tumbas.

 

Naš Univerzitet, zajedno sa još tri državna univerziteta (Beograd, Niš i Kragujevac) i Visokom poslovno-tehničkom školom strukovnih studija iz Užica i četiri neakademska partnera iz Srbije (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Stalna konferencija gradova i opština, Nevladina organizacija – Zeleni Srbije i Srpsko hemijsko društvo) učestvuje u ovom projektu čiji je cilj modernizacija master programa koje nudi Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i njihovih daljih usklađivanja sa evropskim standardima. U posebnom fokusu su programi koji se odnose na zaštitu životne sredine, ali i ostali studijski programi Departmana. Koristi koje se očekuju su višestruke i dugoročne, kako za studente našeg Departmana, tako i za profesore.

 

Definisanje kriterijuma za referentne obrazovne standarde u oblasti hemije jedan je od zadataka jer je budućnost visokog obrazovanja u njegovom širem povezivanju u evropski obrazovni prostor kroz prepoznatljivost diploma i međunarodnu akreditaciju. To podrazumeva uvođenje referentnih obrazovnih standarda (Benchmark standards) koji su specifični za svaku oblast i predstavljaju značajan faktor u boljoj vidljivosti i prepoznatljivosti univerzitetskog obrazovanja. Njima se kroz konkretne iskaze/izjave definišu očekivani nivo znanja, razumevanja, sposobnosti i veština koje student treba da pokaže na određenom nivou obrazovanja. Ovaj pristup u fokus stavlja studenta, njegove veštine i kompetencije, tj. ciljeve i ishode učenja. Iskazi o očekivanom nivou uslova i zahteva moraju se ispuniti prilikom ocenjivanja ne samo studenata, već i samih studijskih programa i oni su polazna osnova za obezbeđenje kvaliteta kroz razvoj strategije kontrole kvaliteta i procedure za njeno sprovođenje.

 

Nabavkom IT i laboratorijske opreme biće poboljšani uslovi rada studenata i profesora, a nabavka knjiga omogućiće obnovu bibliotečkog fonda. Pored materijalnih resursa projekat usmerava svoje aktivnosti i u podizanje kvaliteta nastave treningom nastavnog osoblja za primenu savremenih tehnologija u izvođenju predavanja i vežbi, kao i pravljanje savremenih kurseva. To će omogućiti modernizaciju nastavnog procesa i njegovo stalno unapređenje kroz primenu dobrih nastavničkih praksi koje se primenjuju na Univerzitetima u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Češkoj, Sloveniji i Rumuniji koji su EU partneri u projektu. Tokom projekta biće uspostavljena mreža poslodavaca, akademske zajednice i profesionalaca koji su zainteresovani za što bolji kvalitet kadrova koji izlaze sa fakulteta i sa kojima želimo da ostvarimo saradnju u budućnosti.