Održan info dan o HORIZONTU 2020 i ERAZMUS PLUS programima za zaposlene na PMF-u

14. februara 2014. je održan info dan za zaposlene na PMF-u o Horizont 2020 i Erazmus + programima Evropske unije u programskom periodu od 2014. do 2020. godine.

 

U nastavku vas podsećam na program sastanka i obaveštavam da možete preuzeti prezentacije.

 

Program:

11:30 – 11:45 - pozdravna reč dekana + prodekana za nauku i međunarodnu saradnju

 

11:45 – 12:15 - H2020 opšte info – Gordana Vlahović, PMF Kancelarija za međunarodnu saradnju

 

12:15 – 13:00 – Marija Sklodovska Kiri akcije - Gordana Vlahović, PMF Kancelarija za međunarodnu saradnju

+ ISKUSTVO IZ PRVE RUKE: dr Nebojša Andrić, rukovodilac FP7 - Marija Kiri projekta na PMF-u, koji će predstaviti iskustvo svog uspešnog projekta

 

13:00 -13:15 – pauza za kafu

 

13:15 - 13:45 – European Research Council – ERC projekti (Ideas), UKRATKO - Gordana Vlahović, PMF Kancelarija za međunarodnu saradnju

 

13:45 – 14:15 – Erasmus Plus program -  Ivana Vujkov, UNS Kancelarija za međunarodnu saradnju  

 

Gordana Vlahović

PMF Kancelarija za međunarodnu saradnju