INTERVJU SA KANDIDATIMA - LETNJA ŠKOLA HEMIJE - UNIVERZITET U GRACU, AUSTRIJA

Intervju sa kandidatima za Letnju školu hemije na Tehnološkom univerzitetu u Gracu (Austrija) će se održati 24.04.2012. u 10h u kancelariji 16/III na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.