Međunarodna saradnja

pdfNAUČNA ISTRAŽIVANJA PMF , izdanje 2011

 

Brošura o naučnim istraživanjima na Prirodno-matematičkom fakultetu, koja sadrži sveobuhvatan pregled istraživačkih grupa po departmanima, uz navedene reference naučnih radova i kontakte nosilaca i članova grupa.