Kontakt

Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad

PIB: 101635863

Matični broj: 08104620

 

Kontakt e-mail za opšta pitanja:

info@pmf.uns.ac.rs


 

Dekan


dr Milica Pavkov Hrvojević, redovni profesor

 

Šef kabineta i Odnosi sa javnošću


Saša Rakić

Telefon: 021/455-630

Fax: 021/455-662

E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs, pr@pmf.uns.ac.rs

 

Prodekan za nastavu


dr Tatjana Pivac, vanredni profesor

Telefon: 021/ 485-2717

E-mail: nastava@pmf.uns.ac.rs

 

Prodekan za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj


dr Srđan Rončević, vanredni profesor

Telefon: 021/485-2703

E-mail: nauka@pmf.uns.ac.rs


Prodekan za organizaciju i finansije


dr Nataša Krejić, redovni profesor

Telefon: 021/485-2704

E-mail: finansije@pmf.uns.ac.rs

 

Prodekan za doktorske studije, akreditacije i obezbeđenje kvaliteta


dr Lana Zorić, vanredni profesor

Telefon: 021/485-2702

E-mail: akreditacija@pmf.uns.ac.rs

 

Student prodekan


Stefan Savanović

Telefon: 065/35 01 228

E-mail: student.prodekan@pmf.uns.ac.rs

Trg Dositeja Obradovića 3 (Plava zgrada), kancelarija 10/prizemlje

 

Sekretar


Gordana Užar 

Telefon: 021/485-2708

E-mail: gordana.uzar@pmf.uns.ac.rs 

 

Šef službe opštih poslova


Biljana Juribašić

Telefon: 021/485-2708

E-mail:biljana.juribasic@pmf.uns.ac.rs

 

Javne nabavke


Slavko Ćurčić, stručni saradnik

Tajna Lakić, stručni saradnik

Telefon: 021/485-2713

E-mail: slavko.curcic@pmf.uns.ac.rs, tajnal@pmf.uns.ac.rs


 

Računovodstvo


Danka Popov, šef službe

Telefon: 021/485-2707

E-mail: racunovodstvopmf@uns.ac.rs

 

Nataša Bulatović, finansijsko računovodstveni radnik

Telefon: 021/485-2707

 

Žana Gajić, kontrolor isplata

Telefon: 021/485-2706

 

Aleksandar Etinski, referent za obračun zarada

Telefon: 021/485-2706

 

Gordana Stanković, likvidator

Telefon: 021/485-2706

 

Milena Mrđa, referent za budžetske poslove

Telefon: 021/485-2706

 

 

Milan Aksentijević, kontista bilansista

Telefon: 021/485-2705

 

Mirjana Urukalo, finansijsko računovodstveni radnik

Telefon: 021/485-2705


 Interni revizor

 

Ljubica Krajinović

Telefon: 021/485-2705

E-mail: ljubica.krajinovic@pmf.uns.ac.rs

 
 
Šef kancelarije za međunarodnu saradnju


mr Gordana Vlahović

Telefon: 021/485-2899

E-mail: gordanav@uns.ac.rs

 

Referent za kadrovske poslove, konkurse i izbore u zvanja

 

Ankica Ugarčina

Telefon: 021/485-2899

E-mail: ankica.ugarcina@pmf.uns.ac.rsSkriptarnica


Slađana Živković

Telefon: 021/485-2882

E-mail: skriptarnica@pmf.uns.ac.rs


Digitalna biblioteka teza i disertacija

 

Gordana Rudić: goga@dmi.uns.ac.rs

Dragica Slankamenac dragica.slankamenac@pmf.uns.ac.rs

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Studentska služba

 

Telefoni: 021/454-389, 021/455-643 i 021/485-2712

E-mail: tamara.zoric@pmf.uns.ac.rs


Tamara Zorić, šef studenske službe

Telefon: 021/485-2711

E-mail: tamara.zoric@pmf.uns.ac.rs

 

Ksenija Živković, referent za studente matematike i informatike

Telefon: 021/485-2712

E-mail: studentska@dmi.uns.ac.rs

 

Tatjana Ristanović, referent za studente matematike i informatike

Telefon: 021/485-2712

E-mail: tatjanar@pmf.uns.ac.rs

 

Dušanka Prijić, referent za studente biologije i ekologije i dvopredmetne nastave

Telefon: 021/485-2712

E-mail: studentska@dbe.uns.ac.rs

 

Marko Popović, referent za studente fizike i hemije

Telefon: 021/485-2712

E-mail: studentska@dh.uns.ac.rs, studentska@df.uns.ac.rs

 

Ljiljana Veselinović, referent za studente fizike i hemije

Telefon: 021/485-2712

E-mail: studentska@dh.uns.ac.rs, studentska@df.uns.ac.rs

 

Srđan Mandić, referent za studente geografije, turizma i hotelijerstva

Telefon: 021/454-389, 021/455-643

E-mail: studentska@dgt.uns.ac.rs

 

Milana Mandić, referent za diplomske akademske master i doktorske studije

Telefon: 021/485-2711

E-mail: milana.mandic@pmf.uns.ac.rs

 

Katica Šoškić Knežević, referent za diplomske akademske master i doktorske studije

Telefon: 021/485-2711

E-mail: katicask@dmi.uns.ac.rs

 

Svetlana Škrbić, stručni saradnik za studentske poslove

Telefon: 021/485-2712

E-mail: svetlana.skrbic@pmf.uns.ac.rs


 

 
Stručni saradnik za izdavačku delatnost


Anadol Gegić

Telefon: 021/485-2709


Arhiva i pisarnica


Marija Uzelac Šenasa,

Tatjana Pavlović,

Miroslav Petrović,

Dragoja Dule,

Telefon: 021/485-2709

 

Opšta služba


Radmila Đorđević,

Ljiljana Soro

Telefon: 021/485- 2710

 

Protivpožarna zaštita


Marijana Čačić

Telefon: 021/485 2794

 

Portirnica


Aleksandar Marinković,

Dejan Jurić,

Danilo Tadić,

Sofija Ziramov

Telefon: 021/485-2778

 

Kuhinja


Marija Mekterović,

Vera Krajnović

Telefon: 021/485-2788