Istraživanja i razvoj

Na Fakultetu je u proteklih nekoliko godina realizovano (neki su u toku) preko 50 međunarodnih projekata od kojih su značajni oni iz programa FP7, IPA prekogranični program saradnje Mađarska-Srbija, Program transnacionalne saradnje za Jugoistočnu Evropu-SEE, CEEPUS, SEE-ERA.NET, COST, SCOPES, Erasmus Mundus, Erasmus LLP, bilateralna i multilateralna saradnja. Sposobnost Fakulteta da privuče evropske i druge fondove i kompetentno upravlja projektima svakako je utemeljena i na činjenici da PMF implementira preko 70 projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u grupi fundamentalnih istraživanja, tehnološkog razvoja i integrisanih i interdisciplinarnih istraživanja, od kojih 27 vode istraživači sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Fakultet je kroz 6. i 7. Okvirni program Evropske unije, kao i IPA CBC, u značajnoj meri uspeo da izgradi infrastrukturu i razvije stručan kadar, što stvara uslove za aktivno uključivanje u trku za fondovima dostupnim kroz novi okvirni program EC za istraživanje i inovacije pod nazivom Horizont 2020.